Головна

Журнал «Конституційно-правові академічні студії» – це фаховий науковий журнал, що висвітлює результати наукових досліджень з актуальних проблем конституціоналізму, конституційного будівництва, розвитку конституційного права та процесу в Україні та зарубіжних країнах.

Засновником журналу «Конституційно-правові академічні студії»  є Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет».

Журнал «Конституційно-правові академічні студії» є фаховим виданням на підставі Наказу МОН України № 820 від 11.07.2016 (додаток № 12)

Видається чотири рази на рік змішаними мовами (українська, російська, англійська).

Сфера розповсюдження – загальнодержавна.

Редколегія журналу здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії входять іноземні фахівці у галузі права. Редакційне оформлення статей відповідає вимогам державних стандартів України, їх назви, анотації та дані про авторів подаються українською, англійською та російською мовами. Редколегія журналу розміщує на сайті видання усі статті збірника англійською мовою.

Журнал буде корисним для аспірантів, науковців, дослідників у галузі конституційного права.