Про журнал

Рік заснування: 2014

Тематика: висвітлення результатів наукових досліджень з актуальних проблем конституціоналізму, конституційного будівництва, розвитку конституційного права та процесу в Україні та зарубіжних країнах

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21083-10883 Р від 24.11.2014

Фахова реєстрація: Наказ МОН України № 820 від 11.07.2016 (додаток № 12)

Centre International de l’ISSN: Print 2663-5399, Online 2663-5402

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

index_copernicus-300x71

Журнал розміщено на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: Конституційно-правові академічні студії

Періодичність: чотири рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

Головний редактор: Бисага Юрій Михайлович, доктор юридичних наук, професор

Заступник головного редактора:  Бєлов Дмитро Миколайович, доктор юридичних наук

Відповідальний секретар: Рогач Олександр Янович, доктор юридичних наук, професор

Члени редколегії: Алмаші М.М., канд. юрид. наук, доц.; Бедь В.В., д-р. юрид. наук, д-р богосл. наук, проф.; Берназюк Я.О., д-р юрид. наук, доц.; Гомонай В.В., канд. юрид. наук; Греца С.М., канд. юрид. наук; Громовчук М.В., канд. юрид. наук; Жежихова Мартина, канд. юрид. наук, доцент; Колодій А.М., д-р юрид. наук, проф.; Крусян А.Р., д-р юрид. наук, проф.; Ковач Юліус, д-р юрид. наук, проф.; Лазур Я.В., д-р юрид. наук, проф.; Ленгер Я.І., канд. юрид. наук; Марцеляк О.В., д-р юрид. наук; Митровка Я.В., канд. юрид. наук; Мішина Н.В., д-р юрид. наук; Палінчак М.М., д-р політ. наук; Петрецька Н.І., канд. юрид. наук; Піфко О.О., канд. юрид. наук; Приходько Х.В., д-р юрид. наук; Петришин О.В., д-р юрид. наук, проф.; Рогач Іван, канд. юрид. наук; Сарай Р.Д., канд. юрид. наук; Серьогін В.О., д-р юрид. наук; Скрипнюк О.В., д-р юрид. наук, проф.; Совгиря О.В., д-р юрид. наук; Фрідманський Р.М., канд. юрид. наук; Фрицький Ю.О., д-р юрид. наук, проф.; Різник С.В., канд. юрид. наук; Шемшученко Ю.С., д-р юрид. наук, проф.

Адреса редакції: 88000, м. Ужгород, вул. Капітульна 26, к. 8.