Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Бисага Юрій Михайлович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:

Бєлов Дмитро Миколайович, доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:

Рогач Олександр Янович, доктор юридичних наук, професор, проректор ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

 

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:

Алмаші Мирослав Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент,завідувач кафедри правознавства Закарпатського інституту ім. А. Волошина ПрАТ ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»;

Баулін Юрій Васильович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України;

Бедь Віктор Васильович, доктор юридичних наук, доктор богословських наук, професор, ректор Карпатського університету імені Августина Волошина;

Берназюк Ян Олександрович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії, історії держави і права Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі;

Гомонай Василь Васильович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Греца Світлана Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Громовчук Мирослава Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Жежихова Мартина, кандидат юридичних наук, доцент Університету ім. П.Й. Шафарика, м. Кошице, Словацька Республіка;

Колодій Анатолій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, начальник кафедри конституційного та міжнародного права Національної академії внутрішніх справ;

Ковач Юліус, доктор юридичних наук, професор, проректор Панєвропської високої школи, м. Братіслава, Словацька Республіка;

Крусян Анжеліка Романівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія»;

Лазур Ярослав Володимирович, доктор юридичних наук, професор, декан факультету європейського права та правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Ленгер Яна Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Марцеляк Олег Володимирович, доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Митровка Ярослав Васильович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Мішина Наталія Вікторівна, доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія»;

Оніщук Микола Васильович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, ректор Національної школи суддів України

Палінчак Микола Михайлович, доктор політичних наук, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Петрецька Наталія Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Піфко Олександр Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Приходько Христина Вікторівна, доктор юридичних наук, професор кафедри загальноправових дисциплін Академії муніципального управління;

Рогач Іван, кандидат юридичних наук, факультет права Я. Ясінського, Висока школа, м. Сладковічево, Словацька Республіка;

Савчин Михайло Васильович, доктор юридичних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту порівняльного публічного права та міжнародного права ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Сарай Роман Дмитрович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Серьогін Віталій Олександрович, доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного, муніципального і міжнародного права юридичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна;

Скрипнюк Олександр Васильович, доктор юридичних наук, професор, керівник відділу міжнародних наукових зв’язків НАПрН України, академік Національної академії правових наук України;

Совгиря Ольга Володимирівна, доктор юридичних наук, доцент кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Фрідманський Роман Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Фрицький Юрій Олегович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»;

Різник Сергій Васильович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права Львівського національного університету імені Івана Франка;

Шемшученко Юрій Сергійович, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України та Академії правових наук України, Почесний ректор Київського університету права НАН України, Директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.