Про журнал

Рік заснування: 2014

Тематика: висвітлення результатів наукових досліджень з актуальних проблем конституціоналізму, конституційного будівництва, розвитку конституційного права та процесу в Україні та зарубіжних країнах

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21083-10883 Р від 24.11.2014

Фахова реєстрація: № 409 від 17.03.2020 р. (додаток 1)

Centre International de l’ISSN: Print 2663-5399, Online 2663-5402

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Журнал розміщено на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: Конституційно-правові академічні студії

Періодичність: чотири рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

Головний редактор: Бисага Юрій Михайлович, доктор юридичних наук, професор

Члени редколегії: Бєлов Д.М., доктор юридичних наук, професор; Булеца С.Б., доктор юридичних наук, професор; Громовчук М.В., кандидат юридичних наук; Заборовський В.В., доктор юридичних наук, доцент; Лазур Я.В., доктор юридичних наук, професор; Менджул М.В., кандидат юридичних наук, доцент; Дешко Л.М., доктор юридичних наук, професор; Júlia Ondrová, кандидат юридичних наук.

Адреса редакції: 88000, м. Ужгород, вул. Капітульна 26, к. 8.