Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Бисага Ю.М., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Члени редакційної колегії:

Бєлов Д.М., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Булеца С.Б., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Громовчук М.В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Заборовський В.В., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права та процесу, директор НДІ теорії та практики правосуддя юридичного факультету,  ДВНЗ «Ужгородський національний університет», адвокат;

Лазур Я.В., доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Менджул М.В., кандидат юридичних наук, доцент,  доцент кафедри цивільного права та процесу, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Дешко Л.М., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного публічного права, Київський національний торговельно-економічний університет;

Юлія Ондрова, кандидат юридичних наук, Університет П.Й. Шафарика, Кошице, Словаччина.